Burn out Kliniek

Burn out kliniek

Over de burn out kliniek

Voordelen:

1. Volledig Invasieve Behandeling 2. Kosteneffectief 3. Gespecialiseerde Raadpleging 4. Besloten op basis van de voorwaarde.5. Snel herstel6. Adequaat 24 UurValherstel 7. Medisch door overleg 8. Mogelijkheid om te beslissen met de specialis t9. Vertrouwde omgeving 10. Afspraak met slechts één kliniek gedurende meerdere maanden

Minpunten:

1. 1. De dienstverlening in de kliniek is niet altijd bevredigend voor de patiënten2. Er is een zeker risico voor het kleine lichaam, omdat er ook andere ziekten bij dit type behandeling betrokken zijn3. Het is alleen een laatste redmiddel als andere behandelingen falen4. Hoog risico op bijwerkingen van medicatie5. De consultatie is voor een beperkte tijd6. De consult- en behandelingskosten kunnen hoger zijn dan bij andere ziekten

In de kliniek wordt u behandeld als een patiënt, u wordt gezien door een nurse practitioner, die u vragen stelt over uw klachten, achtergrond en medische voorgeschiedenis en u lichamelijk onderzoekt, een anamnese aflegt en een lichamelijk onderzoek doet. Dit zal bestaan uit tests zoals een volledig lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, urineonderzoek en ademhalingsonderzoek. Aan het begin van de behandeling door middel van medicijnen, zult u een therapeut zien om u te helpen uw behandeling fijn af te stemmen, hierna zullen we een bespreking nemen over het behandelplan, samen zult u teruggaan naar de nurse practitioner.

Laten we nu naar een burn out kliniek gaan…

Ten eerste kunnen we het geen revalidatiecentrum noemen omdat we geen traditioneel revalidatie ziekenhuis zijn. Wij zijn in de eerste plaats een polikliniek, maar wat de behandeling betreft, bieden wij zowel symptoombestrijding als medisch begeleide poliklinische revalidatie voor mensen met ernstige symptomen. Wij bieden hier geen medische behandeling of chirurgie aan.

Dit type kliniek is belangrijk voor diegenen die het erg moeilijk vinden om met hun symptomen om te gaan. Het is ook voor diegenen die er vertrouwen in hebben dat ze met hun ziekte kunnen omgaan. Om te weten te komen welk type kliniek het beste voor u is, moet u zichzelf vragen stellen.

Hoe zal mijn leven veranderen als ik besluit mijn kliniek te sluiten?

Zal ik de zaken van de kliniek mogen sluiten?

Wat zal er gebeuren met mijn patiënten die op dit moment onder behandeling zijn?

Zullen mijn patiënten naar elders gaan?

Zal ik in staat zijn mijn patiënten te helpen hun leven weer op te pakken?

U kunt blij zijn als u weet dat de beslissing om uw kliniek te sluiten definitief is, maar ook verdrietig zijn als u weet dat de kliniek misschien dichtgaat omdat er te weinig vraag naar is.

This entry was posted in Main. Bookmark the permalink.