De psychologie van Mindfulness

Mindfulness online training

Wij hechten zoveel waarde aan de mindfulness van ons leven, en daarom wordt deze mindfulness online training ontwikkeld door periodes van convergentie. Zo leert men in meditatie zichzelf te “zien”, in de daad van zelfanalyse de eigen gedachten en ervaringen te lezen en de kwaliteit van het eigen leven te beoordelen in het licht van zijn doelstellingen.

Een van de basisvereisten van de beoefening van mindfulness is een introspectie en een zorgvuldige evaluatie van iemands interacties en handelingen in het bedrijf.rumination, self- Guides, de rol van de verbeelding, mindful zijn en oplettendheid. Deze mindfulness wordt getraind door toegeeflijkheid, oftewel het geven van de juiste aandacht op één niveau en het onderbreken van zichzelf, wanneer de gedachte aan het eten van een donut je aanzet tot het opscheppen van je koffie. Het betekent aanwezig zijn, niet denken aan het verleden of de toekomst en je niet laten afschrikken door het toekomstige resultaat. Het betekent aanwezig zijn en luisteren naar het heden.

Onze praktijk weerspiegelt dit;

o Yoga beoefenen: We beginnen elke dag met een Yoga thee, drinken een glas water en volgen dat op met een Yoga les. In de klas beginnen we met ons te concentreren op onze ademhaling terwijl we in onze stoel zitten. Yoga is een heerlijke manier om alerter te worden, warm te blijven en spanning los te laten. In onze praktijk vullen we onze Yoga routine aan met de juiste vaardigheden voor zelfcorrectie, die het leerproces zullen aanvullen.

o Contipple: In mindfulness leren we te vertragen, stil te worden. We leren ons minder druk te maken over triviale dingen en onze verbeelding te gebruiken om dieper te voelen wat er voor ons ligt, onze landingsclubstrategieën en onze ademhalingstechnieken te herzien. Deze vaardigheden zijn belangrijk in alle aspecten van het dagelijkse leven, werk en spel. In de fitnesswereld gebruiken we deze vaardigheden om ons veel bewuster te worden van ons lichaam en de ruimte waarin we ons bevinden. Dit resulteert in snellere, nauwkeurigere en meer gedetailleerde reacties op veranderingseisen.

o Contipple: We erkennen onze verschillen en overeenkomsten. We leren bewust te zijn van al onze verschillende acties, reacties en eigenschappen, goede en slechte, in ons streven om fit te worden. Bij het nastreven van onze fitnessdoelen worden we gevoeliger voor onze omgeving, wat ons bewustzijn en ons vermogen om ermee om te gaan vergroot. Flexibiliteit, coördinatie en kracht nemen toe, waardoor we in staat zijn de aan ons gestelde eisen op een hoger niveau te vervullen.

o Contipple: Het is niet alleen de geest die in overeenstemming moet zijn met het lichaam.!” Het zijn ook onze gevoelens die in overeenstemming moeten zijn met de geest.Reflexkennis en gevoel zijn een noodzakelijk ingrediënt van fitness-succes. Wanneer we het gevoel hebben dat we op het punt staan uit elkaar te vallen, spannen we ons lichaam op, waardoor we het gevoel krijgen dat we onze greep verliezen. Wanneer we het gevoel hebben dat het bloed wegstroomt, worden we ons daarvan bewust en laten we ons houvast los. Reflexkennis is een must om onze fitnessprestaties op peil te houden.

o Hartslagmonitor: Elke training moet een hartslagmonitor bevatten, die gesynchroniseerd moet zijn met ademhaling en kracht.

Lees meer:

Preventie ziekteverzuim 

Mindfulness training

This entry was posted in Gezondheid. Bookmark the permalink.