Hoe overwin je de angst voor het examen

Relatietherapeut Den haag

Cliënten komen vaak voor hulp bij het omgaan met situaties waarin ze het gevoel hebben geen controle te hebben: relatieproblemen, geestelijke gezondheidsproblemen, werkproblemen, of het gevoel verwaarloosd te worden door familie en vrienden. Ze komen zonder uitnodiging en meestal met weinig of geen verwachtingen voor het omgaan met de sessiepresentaties.

In vele opzichten is het proces van therapeutische coaching vergelijkbaar met dat van counseling, in die zin dat de adviseur de cliënt begeleidt bij het beantwoorden van situaties die leiden tot het vinden van een oplossing. Zoals hierboven gesuggereerd, is de therapeutische relatie er een van wederzijdse zorg en wederzijds respect. Het gemeenschappelijke verschil is dat de cliënt in het centrum van het proces staat en de macht heeft. Hij bepaalt de agenda en de agenda gaat terug naar hem. Aangezien er een onvermijdelijkheid is in een dergelijke relatie, is volledige of gedeeltelijke terugval aan het toeval overgelaten. Hoe meer de cliënt zijn eigen agenda bepaalt, hoe minder hij zich afhankelijk zal voelen van de begeleiding door de therapeut.

De taak van de therapeut is om de cliënt volledig bezig te houden in een normale kritische toestand en de analytische geest van de cliënt te weerhouden van het automatisch opnieuw duiken in emotioneel geladen toestanden. Wanneer de focus van een cliënt in een ontspannen of langzamere staat komt, noemen we dit een ‘onbedreigende staat’ waarin de therapeut de belangrijkste gids is. De ontspannen toestand gaat echter zelden gepaard met astrale niveaus.

Vandaar dat de aanwezigheid van een hallucinatiespecialist of een astraalbeoefenaar nodig kan zijn voor een inductieproces. Deze professionals zouden een brede en gevarieerde ervaring moeten hebben met meditatie en de keel-zelf-hypnose traditie. Maar de komst naar zo’n therapeut kan ook een aantal nieuwe uitdagingen voor de cliënt met zich meebrengen. Aangezien de toepassing van de Lethe Rivier is om de angsten, twijfels en verwarring in hun diepere ervaring te richten, zullen hypnotherapeuten en hypnose professionals die erin geslaagd zijn om hun vaardigheden op dit gebied te ontwikkelen, een diepere Verwachting van Overvloed en Zekerheid overbrengen met de cliënt.

Door zich over te geven aan de essentie van ons eigen innerlijk weten, kan de therapeut de cliënt afschermen van de angst-informatie die van nature deel uitmaakt van de menselijke ervaring. De triggering is nooit echt onze eigen angst of onzekerheid. De uitdaging in de context van therapeutische coaching is om uit te vinden wat de angst opwekt (ook al definiëren we als ‘onze eigen’ angst eigenlijk de plaats van het probleem is – we zijn ons er niet van bewust dat het angst is). De kwestie is ontstaan als een basisinstinct of als een gevolg van het feit dat het zo is. De uitdaging is te ontdekken wie het is dat het object van onze angst wordt, (of de angst nu beangstigend is of niet) en vervolgens te ontdekken wat de oorzaak ervan is.

Het pad kan duidelijk zijn als we het willen nemen zoals individuen dat doen. Wanneer we bepalen wat het is dat onze angst opwekt, en het vinden, dan is de bewuste wil van de cliënt gericht op de kwestie. We hebben de maximale controle over onze eigen ervaring gedurende de tijd dat we ons in de relatieve fysieke toestand bevinden waarin onze angst zich bevindt. De therapeut, de cliënt, en de therapeut creëren deze pseudo-werkelijkheid. Het werkt en het werkt heel goed.

Er is echter een belangrijk verschil in de richting van onze angsten. De therapeut suggereert niet noodzakelijkerwijs dingen aan de cliënt. Het is echter onze onbewuste vooringenomenheid die de basis zal vormen voor hoe we de gebeurtenissen waarnemen die zich voordoen als gevolg van datgene waar we bang voor zijn. Bijvoorbeeld, als we bang zijn om te slagen voor een examen kunnen we bang zijn dat we niet in staat zullen zijn om te begrijpen wat het betekent of de taak te voltooien. Het is niet de angst voor het examen die er is, maar eerder de angst voor de uitkomst van het examen.

Ik ben getuige geweest van gevallen waar niet de angst het probleem is. De angst is niet het probleem en het probleem heeft geen referentiepunt voor wat er gebeurde, omdat we de natuurlijke, inherente verbinding met de gevoelens en gewaarwordingen die komen, als gevolg van ons natuurlijk bewustzijn, hebben weggedaan. Met andere woorden, onze natuurlijke reactie is om op de automatische piloot te gaan. Een beetje van zo’n “automatische piloot” is aanwezig in ons dagelijks leven.

Het acroniem dat ik gebruik voor zo’n automatisch proces is “De Kleine Prins”. Daarin zijn wij, als voorbeeld, zo geneigd om in automatische verwerking te gaan. Dus voor een hypnotherapeut om gewoon in een automatische aanpak te vliegen, en tegen de cliënt te zeggen, “ga daar niet heen, je kan hier niet zijn, je zou niets hebben aan de kleine plaats waar je normaal heen gaat. Juist”. De cliënt zou zich verzetten tegen deze automatische reactie op wat hij voorlegt als therapie.

Maar omdat zij het innerlijke werk krijgen, de analyse, het kennen van het nieuwe ik, worden zij zich op natuurlijke wijze bewust van de intentie in hen. Zij benaderen het leven nu met een nieuw verworven gevoel van zelfbewustzijn. Met andere woorden, zij worden zich bewust van de aanwezigheid van hun eigen Zijn en verleggen hun aandacht van de therapie (als een object van overweging) naar het zichzelf zijn.

Lees meer

Ambulant

 

This entry was posted in Gezondheid. Bookmark the permalink.